ELEKTROMOBILNOŚĆ W POLSCE WSKAZUJE PROGRES

13 057 osobowych aut elektrycznych odnotował, uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Licznik Elektromobilności pod koniec lipca 2020 r. Przez pierwsze siedem miesięcy bieżącego roku przybyło ich 4 061 sztuk, czyli o 78% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Ponad połowę zarejestrowanych w Polsce aut z napędem elektrycznym to pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 7 231 szt., a pozostałą część stanowią hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 5 826 szt.
Liczba elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększyła się do 621 szt. Sukcesywnie rośnie też popularność elektrycznych motorowerów i motocykli. Na koniec lipca było ich w kraju 7 748.
Flota autobusów elektrycznych w Polsce liczyła w tym samym czasie 335 sztuk. W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku powiększyła się ona o 106 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. to wzrost o 172%.
Wzrost liczby pojazdów z napędem elektrycznym wymusza rozwój infrastruktury ładowania. Pod koniec lipca w Polsce funkcjonowały 1 224 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 319 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lipcu uruchomiono 30 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (61 punktów).

– Lipiec był, obiektywnie oceniając, miesiącem bez precedensu w historii polskiej elektromobilności. Po pierwsze, wdrożono program dopłat – pilotażowy i wymagający korekt, lecz sam fakt jego uruchomienia jest dla branży niezwykle istotny. Po drugie – Tesla udostępniła konfigurator swoich pojazdów w języku polskim oraz otworzyła oficjalny salon w Warszawie. Tymczasowy, lecz znów to ważny sygnał dla rynku. Po trzecie – zaprezentowano prototypy samochodów elektrycznych polskiej marki Izera. Niezależnie od potencjału biznesowego tego projektu, trzeba docenić jego wagę dla zwiększenia zainteresowania Polaków elektromobilnością. Oprócz tego odnotowujemy stały rozwój infrastruktury ładowania oraz wzrost liczby rejestracji samochodów zelektryfikowanych – i to wszystko w trudnym okresie trwającej pandemii – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

– Z perspektywy kilkumiesięcznego spowolnienia w branży motoryzacyjnej wywołanego okresem pandemii, cieszy rosnące zainteresowanie pojazdami z alternatywnymi napędami. Pozostaje mieć nadzieję, że ten trend utrzyma się i samochodów elektrycznych będzie przybywać, choć dotychczasowa liczba wniosków o dopłaty w ramach programów: „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber” pokazuje, że założenia kolejnych programów wsparcia elektromobilności powinny być w znacznym stopniu zmodyfikowane – dodaje Jakub Faryś, prezes PZPM.

W Polsce rejestracje nowych samochodów osobowych do firm stanowią około 75% rynku. Samorządy chętnie inwestują w zakup nowych elektrycznych autobusów miejskich. Niestety ten rynek może przystopować ze względu na oszczędności wdrażane obecnie przez samorządy, wynikające ze strat poniesionych podczas epidemii koronawirusa.