Drugi trening w Nowej Wsi

Tak było.Przyjaźń, zabawa dobra atmosfera.O to chodzi.Nowa Wieś Mochy Przystanek Wrak Racedziękuje Panu Januszowi Frąckowiakowi – Wójtowi gminy Przemęt z i urzędowi gminy za udostępnienie toru do treningów, dziękujemy również radzie Sołeckiej, okolicznym wsiom, sołtysowi Nowej Wsi oraz wszystkim przybyłym kibicom, rodzinom i zawodnikom.

Tak było.Przyjaźń, zabawa dobra atmosfera.O to chodzi.Nowa Wieś Mochy Przystanek Wrak Racedziękuje Panu Januszowi Frąckowiakowi – Wójtowi gminy Przemęt z i urzędowi gminy za udostępnienie toru do treningów, dziękujemy również radzie Sołeckiej, okolicznym wsiom, sołtysowi Nowej Wsi oraz wszystkim przybyłym kibicom, rodzinom i zawodnikom.

Opublikowany przez Paweł Moto Sobota, 20 czerwca 2020