Odmowa przyjęcia mandatu. Politycy chcą dużych zmian w prawie

Projekt poselski nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawie o wykroczenia autorstwa Prawa i Sprawiedliwości przewiduje rezygnację z ewentualności odmowy przyjęcia mandatu karnego. Co to oznacza dla osoby na którą nałożono karę?

Kiedy można odmówić przyjęcia mandatu?

Warto to rozważyć jeśli nie popełniliśmy wykroczenia, o które nas oskarżono. Należy jednak wziąć pod uwagę czy będziemy mogli udowodnić swoją rację przed sądem, Możliwe jest to także jeśli nie zgadzamy się z kwalifikacją czynu lub wysokością kary.
Odmowa przyjęcia mandatu. I co dalej?

W przypadku podpisania, czyli przyjęcia mandatu, nie mamy już możliwości jego zaskarżenia przed sądem. Kiedy jednak odmówimy jego przyjęcia, wiąże się to natomiast ze sporządzeniem przez funkcjonariusza wniosku o ukaranie do sądu.

Sąd bada, czy oskarżony rzeczywiście popełnił zarzucany mu czyn.

Odmowa przyjęcia mandatu. Nowa propozycja

„Odmowa przyjęcia mandatu niejednokrotnie ma charakter impulsywny i nieprzemyślany, a w konsekwencji powoduje konieczność podjęcia szeregu czynności związanych z wytoczeniem oskarżenia” – tak posłowie uzasadniają propozycję zmian.

„Propozycje zawarte w projekcie odnoszą się do dwóch zasadniczych kwestii: nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz zaskarżania mandatów karnych” – zaznaczono w uzasadnieniu propozycji.

Podkreślono, że „w konsekwencji proponowanych regulacji, w szczególności przerzucenia ciężaru procesowego zaskarżenia mandatu na ukaranego, należałoby się spodziewać znacznego zmniejszenia wpływu spraw o wykroczenia do sądu”. Stwierdzono również, że „postępowanie odciążyłoby funkcjonariuszy od składania dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materiałów sprawy”
Odmowa przyjęcia mandatu. Jaką zmianę zaproponowano?

Zaproponowano, że grzywna nałożona mandatem karnym przez funkcjonariusza staje się wykonalna na dotychczasowych zasadach, a ukarany nie może odmówić przyjęcia mandatu. Ukarany będzie mógł zaskarżyć w ciągu siedmiu dni do sądu rejonowego nałożony mandat karny – w zakresie zarówno co do winy, jak i co do kary.Sąd orzekałby o utrzymaniu zaskarżonego mandatu w mocy albo go uchylał.

Nowe przepisy miałyby wejść po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.